Αν δείτε στον ύπνο σας κόρη μελαχρινή, θα δοκιμάσετε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και ηδονή για πράγμα ευχάριστο, το οποίο ανέλπι­στα θα μάθετε. Αν δείτε κόρη ξανθιά, καλή είδηση θα ακούσετε για γυναίκα η οποία άλλοτε απα­σχόλησε τη σκέψη σας. Αν η κόρη που θα δείτε στο όνειρο είναι ωραία και χυμώδης, θα δοκιμάσετε λύπη και απογοήτευση. Αν δείτε ότι την οδηγείτε από το βραχίονα, χαρά και αγαλλίαση θα νιώ­σετε στη ζωή σας. Αν δείτε να την τραβάτε διά της βίας, θα φυλακιστείτε. Αν δείτε να σας χαρί­ζει κάτι, θα ευτυχήσετε∙ αν σας πλέκει στεφάνι και το βάζετε στο κεφάλι σας, θα απολαύσετε τιμές και αξιώματα∙ αν τη δείτε να φυτεύει άνθος, θα απο­δειχθεί ότι ο προς το άτομο σας έρωτας της πα­ραμένει αναλλοίωτος∙ αν σας δίνει κλαδί χωρίς άνθη, ελπίδες και πιθανότητες ερωτικής επιτυ­χίας έχετε∙ αν σας προσφέρει άνθος, και μάλιστα κόκκινο, θα λάβετε καλές ειδήσεις∙ αν σας προ­σφέρει λεμόνια ή άλλον καρπό ξινό ή πικρό, πολ­λές λύπες και δυστυχίες θα δοκιμάσετε εξαιτίας της∙ αν σας προσφέρει μήλο, σημαίνει ότι θα δε­χτεί τις προτάσεις σας και η αγάπη σας θα τελεσφορήσει∙

αν σας δίνει ρόδο, θα λάβετε καλές γι’ αυτή συστάσεις. Αν ονειρευτείτε ότι φιλάτε κόρη με φίλημα αδελφικό, το όνειρο είναι καλό, δυσά­ρεστο όμως αν τη φιλάτε με ερωτικό πάθος. Αν δείτε ότι σας φιλά παρθένα, σημαίνει ότι θα έχετε κέρδη και θα είστε ευτυχής∙ αν τη δείτε στον ύπνο σας γυμνή, αίσια κατάληξη θα λάβουν οι υποθέ­σεις σας. Αν δείτε σε όνειρο ότι κόρη περιποιεί­ται την κόμη σας, ή ότι σας καλλωπίζουν, θα απαλ­λαγείτε από φροντίδες και βάσανα. Αν σε όνειρο δείτε ότι ζητάτε κόρη σε γάμο και σας αρνούνται, θα αποτύχουν τα σχέδια σας και θα λυπηθείτε πολύ. Αν στο όνειρο κόρη κλαίει μπροστά σας, και μάλιστα βρέχεστε από τα δάκρυα της, πολλή αγάπη αισθάνεται για σας, ενώ τα δικά σας αι­σθήματα δεν είναι τόσο ειλικρινή. Αν κοιμάστε και σας σκεπάζει γνωστή σας κόρη, το όνειρο σημαί­νει ότι θα τη ζητήσετε σε γάμο, και κατά πάσα πιθανότητα το αίτημά σας θα τύχει ανταπόκρι­σης. Αν σας καθαρίζει ή ξεσκονίζει τα ενδύματά σας, θα τρομάξετε εξαιτίας της, και εκείνη θα λυ­πηθεί διότι έγινε αιτία αυτού.

Αν εσείς καθαρίζετε τα ενδύματά της, θα διαλυθεί εξαιτίας σας συνοικέσιο το οποίο θα την κατέστρεφε. Αν δείτε να κα­θαρίζει και να περιποιείται το δωμάτιό σας, το όνειρο σημαίνει ότι θα σας κάνει προτάσεις γάμου∙ αν σας προσφέρει νερό ή γλύκισμα, θα ευο­δωθούν οι υποθέσεις σας, ιδίως οι ερωτικές. Αν ονειρευτείτε ότι απάγετε κόρη, το όνειρο σημαίνει καταδίωξη εκ μέρους των εχθρών σας, ιδίως για χρέη. Αν δείτε ότι σκοτώνετε κόρη, θα διατρέ­ξετε σοβαρό κίνδυνο εξαιτίας της ανοησίας σας και θα προκαλέσετε την καταστροφή άλλου προ­σώπου, αθώου. Κόρη ντυμένη με αντρικά ενδύ­ματα σημαίνει οικογενειακές φροντίδες και βά­σανα. Όνειρο με κόρη που μάχεται ή συμπλέκε­ται με άντρες σημαίνει ότι η σύζυγός σας θα σας επιβληθεί και θα σας κάνει ό,τι θέλει. Κόρη ιερουργούσα σημαίνει ότι κακό θα ενσκήψει στην πόλη ολόκληρη.