Αν δείτε στον ύπνο σας κορδέλα, ση­μαίνει γενικά βελτίωση των υποθέσεων σας, ιδίως των οικονομικών, προπάντων δε κέρδη απίστευτα και απροσδόκητα. Αν δείτε ότι τη μεταχειρίζεστε για στολισμό, θα μπλέξετε σε έρωτα με ηλικιωμένη γυναίκα, η σχέση δε αυτή θα είναι για σας κατα­στροφική. Αν δείτε ότι δένετε κάτι με κορδέλα, το όνειρο σημαίνει ότι θα εισπράξετε την ψυχρό­τητα των φίλων σας ή της γυναίκας που αγαπάτε, και, προκειμένου να βεβαιωθείτε για τις προθέ­σεις της, θα τη βάλετε σε δοκιμασία, γι’ αυτό πρέ­πει να είστε πειστικός.