Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε βρει στο δρόμο κοράλλι, θα κάνετε γνωριμία με άγνω­στο πρόσωπο, το οποίο όμως είναι πολύ ευνοϊκά διακείμενο προς το πρόσωπό σας. Αν φοράτε κό­σμημα από κοράλλι, για τους άντρες σημαίνει συ­μπλοκή από την οποία θα βγουν ντροπιασμένοι∙ για τις γυναίκες ομορφιά, υγεία, επαίνους και θαυ­μασμό από τον κόσμο, ζήλια από τις άλλες γυ­ναίκες, προσεχή γάμο με σπουδαίο και καλό άντρα, με τον οποίο θα ζήσουν μέσα σε παρα­δειγματική ευτυχία και αγάπη. Αν βλέπετε σε όνειρο ότι ανασύρετε κοράλλι από τη θάλασσα, σημαίνει ότι κάποιος από εκείνους που σας πε­ριστοιχίζουν, και στον οποίο εσείς ποτέ δε δώσατε σημασία, τρέφει αγαθά προς εσάς συναισθήματα, σε περίπτωση δε που θα τον χρειαστείτε, θα τον βρείτε προθυμότερο από άλλους, στους οποίους στηρίζετε τις ελπίδες σας. Για τις γυναίκες, το όνειρο σημαίνει ότι κάποιος που περιφρονούν και περιγελούν θα δείξει καλοσύνη και αγαθότητα που δεν την περίμεναν. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κατά τύχη μασάτε ή τρώτε κοράλλι, θα σας συμ­βεί κάτι το οποίο προς στιγμήν μεν θα εκτιμήσετε ως ευχάριστο, αργότερα όμως θα καταλάβετε ότι είναι πολύ δυσάρεστο.