Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πηγαίνετε απρόσκλητος στο σπίτι άλλου και μένετε σ’ αυτό, αν μεν αυτός σας είναι παντελώς άγνωστος, το όνειρο σημαίνει ότι θα σας συνδέσει μαζί του συγ­γένεια, είτε με το δικό σας γάμο, είτε με το γάμο κάποιου συγγενή σας. Αν άλλος έρθει απρόσκλη­τος να μείνει στο σπίτι σας, σημαίνει ότι θα κερ­δίσετε μια σπουδαία υπόθεση, στην εξέλιξη δε αυτή σημαντικό ρόλο έπαιξε κάποια γυναίκα. Αν ονειρευτείτε ότι στρατιώτες με τη βία κάνουν κο­νάκι στο σπίτι σας, κακά μπερδέματα θα έχετε με την εξουσία, θα βρεθείτε δε σε εξαιρετικά δύ­σκολη θέση.