Αν δείτε στον ύπνο σας παράσταση κωμωδίας η οποία γίνεται μπροστά σας, το όνειρο σημαίνει ότι αποδέχεστε να σας εξαπατούν άν­θρωποι με δείκτη νοημοσύνης πολύ χαμηλότερο από το δικό σας. Για τις γυναίκες, το όνειρο ση­μαίνει ότι δεν έπρεπε να δώσουν πίστη σε λόγους εραστή τον οποίο γνωρίζουν ότι δεν είναι πολύ φι­λαλήθης. Αν στον ύπνο σας δείτε ότι εσείς παί­ζετε κωμωδία, σημαίνει ότι τα μέσα που χρησι­μοποιείτε για να απατήσετε τους συντρόφους και φίλους σας είναι άτιμα και ευτελή, γι’ αυτό και θα αποτύχουν. Γυναίκα που θα δει ότι λαμβάνει μέρος σε παράσταση κωμωδίας θα έχει μεγάλες ερωτικές αποτυχίες και απογοητεύσεις και θα γί­νει ο περίγελος εκείνων τους οποίους κορόιδευε.