Αν δείτε στον ύπνο σας ότι συζητάτε για κόμματα και μάλιστα εκτρέπεστε σε βρισιές και αντεγκλήσεις, το όνειρο προαναγγέλλει στε­νοχώριες, τις οποίες μάλιστα θα περάσετε εγκα­ταλειμμένος από φίλους και γνωστούς που έχετε ευεργετήσει. Αν δείτε ότι ανήκετε σε άλλο κόμμα από εκείνο στο οποίο πραγματικά ανήκετε, θα αναγκαστείτε να πείτε ψέματα και θα τιμωρηθείτε γι’ αυτή την ανειλικρίνεια. Αν γυναίκα δει σε όνειρο ότι ανακατεύεται σε υποθέσεις που σχε­τίζονται με τη δράση των κομμάτων, αποτελεί ση­μάδι ότι ο σύζυγός της είναι τελείως ανώριμος.