Αν δείτε στον ύπνο σας τον εαυτό σας αδύναμο, να νιώθει κομμάρες και να αισθάνεται διαλυμένο όλο του το σώμα, σημάδι ότι πράγματι έχετε κάποια φυσική αδυ­ναμία και είστε επιρρεπής σε ασθένεια. Αν το όνειρο αυτό το δει μικρό παιδί ή αν κάποιος ώρι­μος άνθρωπος ακούει στο όνειρο του ένα παιδί να παραπονιέται για κομμάρες, θα περάσει πολύ σοβαρό κίνδυνο· ακόμη, το όνειρο αυτό αποτελεί προμήνυμα κινδύνου και για τους γέροντες. Για όσους παίρνουν μέρος σε πόλεμο και δουν ότι το σώμα τους έχει καταβληθεί από κόπους και κομ­μάρες, το όνειρο είναι προάγγελος μελλοντικού τραυματισμού.

Βλέπε και Κόπος