Με οποίον τρόπο κι αν δείτε το όνειρο αυτό πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι καλό. Κι αν μεν αυτός που θα το δει είναι γυναίκα ή ιδιώ­της ή κάποιος απλός άνθρωπος που δεν κατέχει σημαντικό αξίωμα, το κακό θα περιοριστεί στον κύκλο των φίλων και συγγενών του, τους οποίους φαίνεται ότι θα χτυπήσει φτώχια και στενοχώρια, προδοσία φίλων και εραστών αν όμως το δει άρ­χοντας πόλης ή στρατιωτικός ή αρχηγός κράτους, το κακό είναι γενικότερο και εκτείνεται στην πόλη και στο στρατό, σημαίνει δε πείνα, επιδημία, πο­λέμους, καθώς και όλα τα δεινά που έρχονται μαζί με τα παραπάνω. Αρχηγοί στρατών που θα δουν σε όνειρο κομήτη το σούρουπο ας γνωρίζουν ότι το πρωί θα έχουν νικηθεί από τους εχθρούς τους· αυτό συνέβη στο παρελθόν, πολλοί δε ήταν αυ­τοί που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη. Το όνειρο με κομήτη μπορεί να σημαίνει και σεισμό κατα­στροφικό, ενίοτε δε και πυρκαγιά, της οποίας τα φοβερά αποτελέσματα θα αισθανθεί η πόλη ολό­κληρη. Μόνο άνθρωποι ανόητοι που δεν καταλα­βαίνουν τίποτε από όνειρα ερμήνευσαν το όνειρο αυτό ως καλό, όμως δεν μπόρεσαν να μας πουν ποιο είναι το καλό που μπορεί να σημαίνει.