Αν δείτε ότι η κόμη σας είναι κοντή και αραιή, αν μεν είστε άντρας σημαίνει ότι δείχνετε μεγάλη οκνηρία και αδιαφορία για τα θέματά σας και θα αποτύχετε εντελώς σε όλα, συγχρόνως δε θα πέσετε θύμα επιτήδειας και αισχρής γυναίκας· αν γυναίκα δει αυτό το όνειρο, σημαίνει ότι θα ζήσει χρόνια πολλά και θα έχει βίο γαλήνιο και ευ­τυχή. Αν δείτε ότι η κόμη σας είναι κοντή και πυ­κνή, σημάδι ότι ο χαρακτήρας σας, ο οποίος εί­ναι αυθάδης και βίαιος, θα γίνει αιτία και χρήματα να χάσετε και να πάθετε άλλο κακό το οποίο θα θυμάστε σε όλη σας τη ζωή.

Αν δείτε ότι άσπρι­σαν τα μαλλιά σας και φαίνεστε γέρος, θα δια­κινδυνεύσετε σπουδαίο χρηματικό ποσό χωρίς λόγο· αν το όνειρο αυτό το δει γυναίκα, θα υπο­στεί σοβαρό ψυχικό κλονισμό, ο οποίος πραγμα­τικά θα γίνει αιτία να ασπρίσουν τα μαλλιά της. Αν η κόμη σας είναι κοντή και κατσαρή, για μεν τους άντρες σημαίνει οικονομικές δυσχέρειες, για δε τις γυναίκες στενοχώριες και λύπες· αν είναι ξανθή, το όνειρο σημαίνει διαμάχες μεταξύ των αντρό­γυνων, ζηλοτυπίες μεταξύ των ερωτευμένων, φι­λονικίες μεταξύ των αδελφών. Αν δείτε ότι όλη η κόμη σας έπεσε, για τους άντρες το όνειρο ση­μαίνει παλιά δυσάρεστη ανάμνηση, για τις γυναί­κες φτώχια και ανήκουστες στερήσεις. Αν δείτε στο όνειρο την κόμη σας ξεμαλλιασμένη και ανάκατη, πένθος συγγενούς μακρινού ή αγαπητού φίλου ση­μαίνει· αν τη δείτε ωραία και περιποιημένη, σημάδι ότι άνθρωποι καλοί σάς συμπαθούν και θα σας βοη­θήσουν να ξεπεράσετε πολλές δυσάρεστες στιγ­μές.

Αν δείτε σε όνειρο κόμη λυμένη στους ώμους κοπέλας, σημαίνει ότι σας χαρακτηρίζει αθωότητα και αγνότητα, κάποτε όμως και ότι εξαιτίας της αθωότητας αυτής θα συρθείτε στα δικαστήρια και θα δυσφημιστείτε άδικα από τον κόσμο. Αν δείτε ότι τραβάτε τα μαλλιά σας για να τα ξεριζώσετε, σημαίνει ότι όλες σας οι προσπάθειες να αποκα­τασταθείτε και να τακτοποιηθείτε κάπως θα ναυα­γήσουν, και θα απομείνετε όπως ήσαστε και πρω­τύτερα. Αν δείτε ότι σας σέρνουν από τα μαλλιά ώστε να σας τα αποσπάσουν ή ότι σας ξυρίζουν, το όνειρο προμηνύει ζημιές, καθώς και απώλεια δίκης στο δικαστήριο. Αν όμως εσείς ο ίδιος ξυ­ρίζετε την κόμη σας, σοβαρές έγνοιες που σας απασχολούν θα εκλείψουν και θα ησυχάσετε επι­τέλους. Αν γυναίκα ονειρευτεί ότι ξυρίζεται, κά­ποιο πένθος θα έχει, ίσως διατρέξει και η ίδια η ζωή της κίνδυνο από τυχαίο και όλως απρόβλε­πτο περιστατικό. Αν δείτε ότι έπεσαν τα μπροστινά μαλλιά της κόμης σας, θα ρεζιλευτείτε και θα γε­λάσει ο κόσμος μαζί σας· αν έχουν πέσει τα πίσω, θα γεράσετε πριν από την ώρα σας, από τη φτώ­χια και τις στερήσεις.