Όνειρο Κόλπος

Αν στον ύπνο σας δείτε γυναικεία γεννητικά όρ­γανα, συγκεκριμένα αν δείτε την κολπική περιοχή και είστε άντρας, το όνειρο σημαίνει για σας ότι στη ζωή σας, κυρίως λόγω της αδιαφορίας που σας χαρακτηρίζει και της οκνηρίας σας, θα αντιμετω­πίσετε σοβαρά προβλήματα. Αν γυναίκα δει σε όνειρο τον κόλπο της, το όνειρο σημαίνει ευτυ­χία γι’ αυτήν, επομένως και για τους υπόλοιπους συγγενείς της. Αν εσείς δείτε στον ύπνο σας κόλπο γυναίκας μάλλον αδιάφορα, σημαίνει ότι η υπο­κρισία σας έχει αποκαλυφθεί, οπότε είναι περιττό να προσποιείστε. Αν σε όνειρο δείτε ότι βάζετε το χέρι σας σε γυναικείο κόλπο, σοβαρή ασθέ­νεια σας απειλεί∙ ακόμη, το όνειρο σημαίνει με­γάλη αφοσίωση προς το άτομο σας εκ μέρους της γυναίκας της οποίας τον κόλπο ονειρεύεστε ότι χαϊδεύετε. Αν γυναίκα ή κόρη δει ότι εκθέτει τα γεννητικά της όργανα στα μάτια του κόσμου, το όνειρο αποτελεί σημάδι ότι θα αποκαλυφθεί σπου­δαίο παράπτωμα στο οποίο έχει υποπέσει και για το οποίο ανησυχεί πάρα πολύ. Κόλπος γυναίκας εκτεθειμένος σημαίνει ότι αυτός που βλέπει το όνειρο θα λάβει καλή είδηση, οποία θα τον κά­νει ευτυχισμένο.