Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ζώο που θα έπρεπε να έχει ουρά εμφανίζεται χωρίς να έχει, είναι κακό σημάδι· για μεν τους άντρες σημαίνει εξευτελισμό, για δε τις γυναίκες κατάκριση και βά­σανα. Αν στρατηγός -λέει το μανιάτικο χειρό­γραφο- δει σε όνειρο ότι το άλογό του είναι κο­λοβό, θα σκοτωθεί στη μάχη· αν δει κάποιο άλλο άλογο, σαν το δικό του, χωρίς ουρά, θα πληγω­θεί και θα υποφέρει.