Αν δείτε στον ύπνο σας ότι στέκεστε πάνω σε κολόνα, το όνειρο σημαίνει ότι ε’χετε απο­κτήσει τη φήμη τίμιου ανθρώπου, και η κοινωνία σας εκτιμά και σας σέβεται. Αν δείτε ότι κολόνα πέφτει, χωρίς όμως να σας βλάψει, το όνειρο εί­ναι προμήνυμα ασθένειας και μάλιστα σοβαρής, δι­κής σας ή κάποιου από τους συγγενείς και φίλους σας. Αν δείτε ότι μία μόνο κολόνα γκρεμίζεται, είναι σημάδι ότι κάποιο επίσημο πρόσωπο θα πε­θάνει, ο θάνατος δε αυτός θα βλάψει και άλλους.