Αν δείτε στον ύπνο σας κολοκυθιά, και μάλιστα με καρπούς, το όνειρο σημαίνει ότι πολλές σας ελπίδες θα πραγματο­ποιηθούν και ευχάριστα γεγονότα σάς περιμένουν. Αν δεν έχει καρπούς, είναι σημάδι ότι οι ελπίδες σας είναι μάταιες, χάνετε δε άδικα τον καιρό σας· ίσως μάλιστα σπαταλάτε και χρήμα. Για τις νέες, το όνειρο σημαίνει ότι η ελπίδα που τρέφουν για ένα γάμο με πρόσωπο κοινωνικά ανώτερο τους είναι μάταια, και ας βγάλουν αυτή τη σκέψη από το νου τους. Όνειρο με κολοκύθια κομμένα ση­μαίνει ανόητη και απρεπή διαγωγή, ιδίως για τις νέες. Αν δείτε ότι τρώτε κολοκύθια μαγειρεμένα, είναι σημάδι ότι θα υποστείτε επίθεση εχθρών σας και θα πάθετε εξευτελισμούς μεγάλους. Αν δείτε ότι εσείς μαγειρεύετε κολοκύθια, για τους μεν άντρες το όνειρο σημαίνει οικονομικές στενοχώ­ριες οι οποίες θα πηγάζουν προπάντων από την ανοησία και την κακομοιριά τους, για τις γυναί­κες ότι θα εκτεθούν τα μυστικά τους και θα τα μάθει ο κόσμος, προς μεγάλη τους λύπη. Νέες που θα δουν το όνειρο αυτό ας περιμένουν να διαλυ­θεί το συνοικέσιο το οποίο έχουν στο νου τους από μια γελοία και ανόητη αφορμή. Για τους ανώτε­ρους υπαλλήλους, γενικά για όσους έχουν διοι­κητική θέση, είτε ως πολιτικοί είτε ως στρατιωτι­κοί, το όνειρο σημαίνει ότι πρέπει να εντείνουν την προσοχή τους και να φερθούν περισσότερο υπεύ­θυνα και δραστικά, διότι θα εξευτελιστούν για την ατολμία τους.