Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σας ενοχλεί κολικός πόνος, μεγάλη πρόοδο θα έχετε στην ερ­γασία σας και επιτυχία στις δραστηριότητές σας τις εμπορικές. Αν το όνειρο αυτό το δει γυναίκα, θα μείνει έγκυος∙ για τους ανύπαντρους, νεαρούς και νεαρές, σημαίνει πετυχημένο γάμο με σύ­ντροφο πλούσιο αλλά άσχημο∙ για τους ηλικιω­μένους το όνειρο σημαίνει ότι θα λάβουν πολλές χαρές από τα παιδιά τους.