Με οποιονδήποτε τρόπο κι αν δείτε στον ύπνο σας το όνειρο αυτό είναι προμήνυμα δυσάρεστο. Αν, λοιπόν, δείτε κόκαλα ζώου, θα λά­βετε κάποια δυσάρεστη είδηση που θα αφορά υπόθεσή σας· αν δείτε δικό σας κόκαλο, θα γί­νει παρεξήγηση κακή, από την οποία θα ζημιω­θείτε∙ αν δείτε κόκαλα ανθρώπου, το όνειρο ση­μαίνει θάνατο φίλου ή συγγενή σας μακρινού∙ αν είναι στο ύπαιθρο ή στο σπίτι σας, κυρίως δε αν είναι στο κοιμητήριο, θα λάβετε δυσάρεστη εί­δηση που θα αφορά αντικειμενικό γάμο. Κόκαλα ψαριού αν δείτε, είναι σημάδι ότι οι υποθέσεις σας θα μπερδευτούν φοβερά∙ αν αυτή που θα δει το όνειρο είναι γυναίκα θα έχει ερωτική απο­γοήτευση, εντούτοις θα λάβει νέες διαβεβαιώ­σεις πίστης και αφοσίωσης από τον εραστή της, πλην όμως υποκριτικές και ψεύτικες.

Αν δείτε ότι τρώτε κόκαλα, κακή εκτίμηση των συνθηκών και των περιστάσεων σημαίνει ότι κάνετε, ενώ θα έπρεπε να επιδείξετε ορθή κρίση και κοινό νου. Κόρη που σε όνειρο θα δει ότι τρώει κόκαλα, σημαίνει ότι θα είναι πολύ ανεκτική με τον ερα­στή της, ο οποίος θα θελήσει να εκμεταλλευτεί την αθωότητα της. Κόκαλα πτηνού αν ονειρευτείτε, προμηνύουν παρατεταμένο ταξίδι για τους άντρες, για δε τις γυναίκες χωρισμό από τους συζύγους τους για πολύ χρόνο. Αν δείτε ότι πονάνε τα κό­καλά σας, και μάλιστα παραπονιέστε γι’ αυτό, για τους μεν άντρες το όνειρο σημαίνει στενο­χώριες μεγάλες και χρέη, για τις γυναίκες αντι­ζηλία και μίση.