Αν δείτε όνειρο όπου δεσπόζει καμπαναριό ψηλό και καλοκαμωμένο, σημαίνει ότι θα σας αποδοθούν τι­μές και αξιώματα, αν είστε άντρας∙ οι γυναίκες, αντίστοιχα, θα κάνουν γάμο με ευυπόληπτο, πλην όμως φτωχό άτομο. Κωδωνοστάσιο φτωχικό και χαμηλό υποδηλώνει χαρακτήρα τίμιο και γενναιό­δωρο, αλλά συγχρόνως μεγάλη φτώχια και αθλιότητα. Όνειρο με κωδωνοστάσιο ερειπωμένο, από σεισμό ή άλλη θεομηνία, σημαίνει ηθικής τάξης δεινά και περιπέτειες, ανεπανόρθωτα και φοβερά, η θλίψη δε που θα σας προξενήσουν ίσως επιφέ­ρει ακόμη και ασθένεια. Στρατηγός ή πλοίαρχος που θα δει σε όνειρο ανεστραμμένο κωδωνοστά­σιο θα νικηθεί και θα καταστραφεί μαζί με το στρατό του.