Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κρατάτε κνούτο στα χέρια σας, το όνειρο σημαίνει ότι πρέπει να επιδείξετε θάρρος, προκειμένου να αντιμετωπίσετε τις επιθέσεις των εχθρών σας. Αν με το κνούτο χτυπάτε φίλο σας, το όνειρο είναι σημάδι ότι κάποιος σας δολιεύεται και ωφελείται από την αγαθότητά σας, θα τον ανα­καλύψετε όμως και θα τον τιμωρήσετε όπως του αξίζει. Αν δείτε ότι με το κνούτο χτυπάτε εχθρό σας, σημαίνει ότι οι αντίπαλοί σας έχουν στο χέρι, ήδη δε θα είναι πολύ δύσκολο να γλιτώσετε από την καταδίωξη τους. Αν ονειρευτείτε ότι σας χτυ­πούν με το κνούτο, για τους ιδιώτες το πράγμα έχει μικρή σημασία∙ αν όμως το δουν ανώτεροι πολι­τικοί και στρατιωτικοί, το όνειρο έχει μεγάλη σημασία, καθώς προαναγγέλλει κάτι κακό, γενικά δε προμηνύει εθνική συμφορά. Αν δείτε ότι με το κνούτο χτυπάτε υπηρέτη σας, σημαίνει ότι πρέ­πει να βάλετε τάξη στο σπίτι σας, διότι βασιλεύει σ’ αυτό μεγάλη αταξία. Αν με αυτό χτυπάτε τη σύζυγό σας, θα γίνει γνωστή κάποια πράξη σας για την οποία θα ντρέπεστε πολύ.

Βλέπε και Μαστιγώνω