Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κλώθετε, για μεν τους άντρες το όνειρο προμηνύει εξευτελι­σμό, κυρίως λόγω γυναίκας, για τη σχέση δε που έχει δημιουργηθεί μαζί της θα κατηγορηθεί από όλο τον κόσμο· για τις γυναίκες σημαίνει ότι θα μπλεχτούν σε απρεπή και ανάρμοστο για την ηλι­κία τους έρωτα, ο οποίος θα είναι και η κατα­στροφή τους. Αν κάποια νέα κυρία δει σε όνειρο ότι κλώθει, θα κάνει το γάμο που με τόση αγω­νία προσμένει.