Αν δείτε στον ύπνο σας κλωστή­ριο χωρίς να το λειτουργείτε, το όνειρο σημαίνει ότι θα αποκαλυφτούν οικογενειακά αίσχη. Αν το λειτουργείτε για να κάνετε κάτι για τον εαυτό σας, θα αποκτήσετε παιδί και θα αυξηθεί ο αριθμός των μελών της οικογένειας· αν το λειτουργείτε για άλ­λον, θα συγγενέψετε μαζί του με γάμο. Σε μερι­κές περιστάσεις, ιδίως όταν αυτοί που θα δουν το όνειρο είναι γέροντες ή ασθενείς, σημαίνει με­γάλη εξάντληση των δυνάμεων τους και δύσκολη ανάρρωση.