Αν δείτε σε όνειρο ότι είστε κλητή­ρας, οι κάθε είδους εχθροί σάς καταδιώκουν αμεί­λικτα, είναι δε εκ των πραγμάτων αδύνατον να μην πέσετε στα χέρια τους και εξαρτάται από σας και μόνο αν και πώς θα σωθείτε. Αν δείτε ότι ο κλη­τήρας είναι κάποιος άλλος, το όνειρο σημαίνει ότι θα μάθετε πόσο φριχτά και άθλια σας συκο­φαντούν άνθρωποι που πράττουν με ιδιοτέλεια, γι’ αυτό και προσπαθούν να σας αρπάξουν τα υπάρ­χοντά σας ή τη θέση σας. Κλητήρες πολλοί μαζί σε όνειρο σημαίνει ότι λέγονται κακοί λόγοι ενα­ντίον σας και εναντίον της οικογένειάς σας, ιδίως δε εναντίον κόρης ή αδελφής σας.

Κλητήρας που έρχεται να σας συλλάβει σημαίνει ότι κυκλοφο­ρεί εις βάρος σας δυσμενής φήμη την οποία επι­βάλλεται να διαψεύσετε με τη διαγωγή σας· κλη­τήρας που έρχεται φιλικά προς εσάς είναι σημάδι ότι κακή και διεφθαρμένη γυναίκα έβαλε στο νου της να σας καταστρέψει. Αν το όνειρο το δει γυ­ναίκα, σημαίνει ότι κάποιος πολύ γνωστός της προ­σπαθεί να επιβουλευτεί την τιμή της. Αν δείτε σε όνειρο ότι σας καταδιώκουν κλητήρες, σημαίνει ότι θα ακούσετε ευχάριστα λόγια τα οποία θα σας απαλλάξουν από πολλές φροντίδες και βάσανα. Όνειρο με κλητήρες που συμπλέκονται μεταξύ τους, οι οποίοι μάλιστα χτυπιούνται, σημαίνει άλλα τόσα βάσανα, και διχόνοιες οικογενειακές, και έριδες με τους ξένους.