Αν δείτε ότι λαμβάνετε κλήση προκει­μένου να παρουσιαστείτε στο δικαστήριο, είδηση που έχει σχέση με τις ερωτικές σας δραστηριό­τητες θα λάβετε, ιδίως αν το όνειρο το δει γυναίκα, παντρεμένη ή ανύπαντρη. Αν δείτε ότι εσείς ο ίδιος επιδίδετε κλήση, σημαίνει ότι θα κάνετε την πρώτη σας ερωτική εξομολόγηση προς εκείνη που αγα­πάτε. Κλήση που έχει γραφεί από σας με αποδέ­κτη άλλον, αν μεν αυτός είναι εχθρός σας, το όνειρο σημαίνει ότι η υπόθεση που σας κάνει να διαφωνείτε μαζί του θα εξελιχθεί κατά το δικό σας συμφέρον αν είναι φίλος σας, θα δυσαρεστηθεί μαζί σας, εξαιτίας χρέους το οποίο πλήρωσε για σας, ή για το δικό του που εσείς εξοφλήσατε. Αν ονειρευτείτε ότι επιδίδετε κλήση σε άγνωστο πρό­σωπο, το όνειρο αυτό είναι σημάδι ότι θα τα βά­λετε με άνθρωπο πολύ αξιότερό σας, θα είναι δε εξαιρετικά σημαντικό για σας το να κατορθώσετε να κρατηθείτε μέσα στα όρια της ευπρέπειας και να μην εκτραπείτε σε ύβρεις.