Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ξαπλώνετε στο κρεβάτι σας, το όνειρο σημαίνει ότι θα ασθενή­σετε, και μάλιστα σοβαρά, θα διατρέξει δε κίνδυνο η ζωή σας· για τις γυναίκες, το όνειρο μπορεί να σημαίνει και εγκυμοσύνη, για τις νέες δε γάμο, όχι όμως με εκείνον που αγαπούν, αλλά με πρόσωπο που απεχθάνονται, με το οποίο θα ζήσουν όμως ευτυχισμένες. Αν δείτε στον ύπνο σας το κρεβάτι σας με ωραία σκεπάσματα και πλούσια διακο­σμημένο, σημαίνει ότι έχετε τάξη στη ζωή σας και ότι κάνετε οικονομία, για το λόγο δε αυτό θα ευ­τυχήσετε και θα διακριθείτε μεταξύ των ομοίων σας.

Αντίθετα, αν δείτε ότι το κρεβάτι σας είναι άστροπο και σε αταξία, σημαίνει ότι δείχνετε κακή διαγωγή, και μάλιστα ότι φέρεστε αισχρά και με κακοήθεια, για τη συμπεριφορά σας δε αυτή θα ει­σπράξετε την κοινή περιφρόνηση. Αν εσείς ο ίδιος δείτε ότι ξεστρώνετε το κρεβάτι σας, για τους μεν άντρες σημαίνει ότι θα αποκαλυφθεί ένα μυστικό σας για το οποίο θα ντρέπεστε για πολύ καιρό, για δε τις γυναίκες ότι θα δημοσιοποιηθεί μυστικό το οποίο ενδιαφέρει πολύ και τις ίδιες και εκείνες που το λένε. Αν δείτε νυφικό κρεβάτι, θα ανα­κουφιστείτε προσωρινά από τα βάρη σας, μετά την ανακούφιση όμως αυτή θα ενσκήψουν στενοχώ­ριες μεγαλύτερες· αν εσείς κοιμάστε στο νυφικό κρεβάτι άλλου, θα επιβουλευτείτε την τιμή φίλου σας, δε θα σας βγουν όμως σε καλό τα σχέδια σας, και θα μείνετε μόνο με την ντροπή. Αν δείτε ότι καίγεται το κρεβάτι σας, για τους μεν άντρες σημαίνει ότι θα χάσουν τη σύζυγο τους, ενώ για τις γυναίκες ότι θα συμβεί δυστύχημα στον άντρα τους. Αν δείτε ότι το κεφάλι του κρεβατιού σπάει ή καίγεται, στις νέες της οικογένειας θα γίνει πρό­ταση γάμου, το συνοικέσιο θα έχει αίσιο τέλος και θα είναι ευτυχισμένες. Αν δείτε ότι φθείρονται τα πόδια του κρεβατιού σας, το όνειρο σημαίνει ότι θα λάβουν προαγωγή οι άντρες της οικογέ­νειας. Εάν το κρεβάτι έχει ουρανό, ο οποίος πα­θαίνει κάτι, το όνειρο αφορά τον πάτερ φαμίλια, σημαίνει δε ότι τον απειλεί σοβαρός κίνδυνος.

Αν δείτε να σας κλέβουν το κρεβάτι, το όνειρο ση­μαίνει ότι αυτός που το βλέπει θα αντιμετωπίσει μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Για τους στρα­τιωτικούς, καθώς και τους ανώτατους πολιτικούς, βασιλιάδες κ.λπ. -πάντα κατά το μανιάτικο χειρόγραφο- η κλοπή του κρεβατιού σημαίνει ότι η περίοδος της δόξας τους τελείωσε και ήρθε η εποχή κατά την οποία θα πέσουν στην υπόληψη του κόσμου. Κόρη που θα δει ότι χάνει το κρε­βάτι της ή ότι της το κλέβουν, θα χάσει την αγάπη της και θα γνωρίσει τον κατατρεγμό του κόσμου∙ αν γυναίκα παντρεμένη δει αυτό το όνειρο, θα αναγκαστεί να αποχωριστεί το σύζυγό της, ο οποίος θα ξενιτευτεί και θα λείψει για πολύ καιρό από κοντά της. Αν δείτε ότι αναγκάζεστε να κοι­μηθείτε κατάχαμα, εξαιτίας έλλειψης κρεβατιού, θα ακούσετε ότι χρήματα τα οποία είχατε να λά­βετε περιήλθαν στα χέρια άλλου. Για τις γυναί­κες, το όνειρο σημαίνει δύσκολη συμβίωση με τον άντρα τους και ζωή βασανισμένη. Κρεβάτι νεκρού αν δείτε στον ύπνο σας, ότι το έχετε μάλιστα μέσα στο σπίτι σας, καλή είδηση θα λάβετε, ενώ περι­μένατε το αντίθετο∙ αν δείτε ότι κοιμάστε στο κρε­βάτι ασθενούς, και μάλιστα μαζί με τον ασθενή, υπόθεση στην οποία είχατε εναποθέσει όλες σας τις ελπίδες θα έχει κακό τέλος. Κρεβάτι στρατιω­τικού σε όνειρο είναι σημάδι μεγάλης και ανυπόφορης φτώχιας. Αντίθετα δε, αν στο όνειρό σας έχετε την αίσθηση ότι κοιμάστε σε κρεβάτι κλη­ρικού, μόνος σας ή μαζί του, θα αποκτήσετε κέρδη μεγάλα και θα λάβετε ειδήσεις ανέλπιστες, τις οποίες θα αξιοποιήσετε για λογαριασμό σας, χω­ρίς καν να το καταλάβει εκείνος που θα συντε­λέσει στην ευτυχία σας· αν κόρη δει ότι κοιμάται σε κρεβάτι κληρικού, θα λάβει καλό σύζυγο, νέο, υγιή και εύρωστο, με τον οποίο θα περάσει ζωή χαρισάμενη.

Βλέπε και Κρεβάτι