Αν απλώς δείτε στον ύπνο σας ότι υπάρ­χουν κλήματα στην αυλή σας, καλές ειδήσεις θα λάβετε από την οικογένειά σας, προπάντων για τα ξενιτεμένα μέλη της. Αν δείτε ότι εσείς ο ίδιος το φυτεύετε, και είστε ανύπαντρος, θα μάθετε ότι γίνεται για σας λόγος και θα σας γίνει πρόταση γά­μου· αν είστε παντρεμένος, θα αποκτήσετε παιδί. Αν δείτε ότι κόβετε κλήμα ή ότι το ξεριζώνετε, περιμένετε να σας συμβεί κάτι πολύ σοβαρό, θα πάθετε δε κακό που θα σας στοιχίσει και θα το θυ­μάστε σε όλη σας τη ζωή. Κλήμα φορτωμένο στα­φύλια σε όνειρο σημαίνει ευθυμία και φαιδρότητα, προπάντων δε αφθονία αγαθών και ευόδωση σχε­δίων.

Αν δείτε τον εαυτό σας να είναι στεφανω­μένος με κλήματα, το όνειρο σημαίνει ότι θα κα­τηγορηθείτε για την ανάρμοστη διαγωγή σας, κυ­ρίως δε για την πολύ κακή διαχείριση της περιου­σίας σας. Γέρος που φυτεύει κλήμα θα αποκτήσει μεγάλη και πολυμελή οικογένεια, η οποία για πολύ θα τον τιμήσει και θα τον δοξάσει, θα ζή­σει δε ευτυχισμένος και γαλήνιος· το ίδιο ισχύει αν το όνειρο αυτό το δει γριά.