Αν δείτε σε όνειρο ότι έχετε εγκα­ταστήσει στην πόρτα του σπιτιού σας ή στο χρηματοκιβώτιό σας κλειδαριά καινούρια και ασφαλή, σημαίνει ότι σας κλέβουν μέσα στο ίδιο σας το σπίτι, εσείς όμως δεν έχετε πάρει είδηση. Αν δείτε ότι την τοποθετείτε, θα σας εκμυστηρευτούν κά­ποιο μυστικό, το οποίο εσείς θα το δημοσιοποιή­σετε, θα υπάρξουν δε άνθρωποι που θα το εκμε­ταλλευτούν. Κλειδαριά σπασμένη και άχρηστη ση­μαίνει κακή επιλογή συνεργατών και συμβούλων. Αν δείτε σε όνειρο ότι παραπονιέστε και λέτε πως σας κλέβουν την κλειδαριά, να έχετε υπόψη σας πως βρίσκονται δίπλα σας αχρείοι και διε­φθαρμένοι άνθρωποι.