Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κλαίτε για την απώλεια γνωστού ή φίλου σας ή και για άλλες αι­τίες, σημαίνει ότι θα δοκιμάσετε κάποια δυνατή συγκίνηση, για παράδειγμα χαρά και αγαλλίαση, τα συναισθήματα δε αυτά θα τα προκαλέσει κάτι που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον σας. Αν, πάλι, δείτε άλλον να κλαίει μπροστά σας, θα γλιτώσετε από σοβαρά οικονομικά προβλήματα και θα ανα­κουφιστείτε. Αν στο όνειρό σας παρηγορείτε κά­ποιον που κλαίει, θα λάβετε κάποια είδηση η οποία θα σας συγκινήσει πολύ, και θα σας κάνει να χαρείτε, γιατί έχετε συμβάλει στο να ξεπερά­σει κάποιος φίλος προβλήματα οικονομικής φύσης.