Αν δείτε στον ύπνο σας κίτρο, πίκρα με­γάλη θα δοκιμάσετε και θα λυπηθείτε πολύ, αιτία δε της λύπης σας θα είναι στενό σας οικογενεια­κό πρόσωπο. Αν το τρώτε, θα υπάρξει μεταξύ των μελών της οικογένειας σας κάποια παρεξήγηση συ­νοδευόμενη από δυσαρέσκεια, θα επακολουθήσει δε και σκηνή μεταξύ συζύγων. Κόρη ανύπαντρη ή αρραβωνιασμένη που θα δει σε όνειρο ότι τρώει κί­τρο θα διαρρήξει τις σχέσεις της με εκείνον που αγαπά. Αν κάποια γυναίκα δει ότι δίνει σε άντρα γλυκό κίτρο, το όνειρο σημαίνει ότι θα εκφραστεί εναντίον του, μολονότι τρέφει προς το άτομο του αισθήματα συμπάθειας. Αν δείτε κίτρο κρεμα­σμένο, σημαίνει παλιά και τρυφερή ανάμνηση.