Αν δείτε σε όνειρο ότι κήτος καταδιώ­κει το πλοίο στο οποίο επιβαίνετε, το όνειρο ση­μαίνει ότι διατρέχετε σοβαρό κίνδυνο εσείς και η οικογένειά σας, τον οποίο όμως μπορείτε να αποφύγετε αν έγκαιρα τον καταλάβετε. Αν το κή­τος δεν είναι σε θέση να σας απειλήσει, θα πλη­ροφορηθείτε ότι εχθρός που αποπειράθηκε να σας βλάψει θα μείνει μόνο με την όρεξη. Αν δείτε ότι σας κατάπιε κήτος και βρίσκεστε ζωντανός στην κοιλιά του, σημάδι ότι οι δοκιμασίες σας τελείω­σαν και θα πάψετε πλέον να υποφέρετε όσα έχετε υποφέρει. Αν συλλαμβάνετε κήτος, για μεν τους άντρες το όνειρο σημαίνει απαλλαγή από φροντί­δες και σκέψεις, προπάντων από οικονομικά προ­βλήματα, για τις γυναίκες ότι θα συνάψουν γάμο με πρόσωπο που κατέχει σπουδαία θέση στην κοι­νωνία.