Αν δείτε στον ύπνο σας κιθάρα, χαρά και αγαλλίαση θα υπάρχει στο σπίτι σας και κα­λές ειδήσεις από απόντες συγγενείς σας και αγα­πημένους θα λάβετε. Αν ακούτε άλλον να παίζει κιθάρα, θα πληροφορηθείτε με χαρά ότι ήρθε στην πόλη σας πρόσωπο το οποίο έλειπε για πολλά χρόνια και με το οποίο σας συνέδεαν τρυφερά αισθήματα, έχετε δε απ’ αυτό γλυκές αναμνήσεις. Αν στο όνειρο εσείς ο ίδιος παίζετε κι­θάρα, θα μάθετε ότι φίλος, ή φίλη, είχε κάποιο ατύχημα, ίσως ασθένεια. Γυναίκα παντρεμένη που θα δει σε όνειρο ότι παίζει κιθάρα θα ακούσει ευχάριστα για τη σεμνότητα και την προς το πρόσωπό της αγάπη του άντρα της. Αν αυτή που θ δει το όνειρο είναι κόρη, έχει ένα σημάδι ότι αγαπημένος της τη συλλογίζεται περισσότερο όσο τη βεβαιώνει. Ασθενής που θα δει σε όνειρο ότι παίζει κιθάρα θα ανακτήσει τις δυνάμεις τού και θα ριχτεί με όρεξη στη ζωή. Αν κάποιος ηλικιωμένος ακούσει στον ύπνο του άλλον να παί­ζει κιθάρα, θα λάβει νέα ευχάριστα και θα ακού­σει καλά λόγια για τα παιδιά του∙ γενικά για τους δικούς του. Αν δει ότι παίζει αυτός ο ίδιος, το όνειρο είναι σημάδι ότι θα ζήσει πολύ ακόμη και θα περάσει το διάστημα αυτό της ζωής του με υγεία και ευτυχία.