Αν δείτε στον ύπνο σας κισσό, είναι ση­μάδι ότι ένας πολύ στενός σας φίλος έχασε μία μο­ναδική ευκαιρία να αποδείξει πόσο σας αγαπά. Αν δείτε τον κισσό ως συνήθως, πλεγμένο σε δέντρο, το όνειρο είναι προμήνυμα ότι θα αγαπηθείτε πα­ράφορα από γυναίκα. Αν τον δείτε ξερό και μα­ραμένο, φίλο καλό θα χάσετε∙ αν τον κόβετε και τον πετάτε, θα ψυχράνετε άνθρωπο που είναι εν­θουσιασμένος μαζί σας, αργότερα θα μετανιώσετε για τη στάση σας αυτή.