Αν δείτε στον ύπνο σας το εξω­τερικό κοινοβουλίου, σημαίνει ότι γνωστοί και φίλοι, που υποσκάπτουν το κύρος σας και προ­σπαθούν να καταλάβουν τη θέση σας, εκδηλώνουν τη ζήλια τους και το εναντίον σας μένος· για τις γυ­ναίκες, το όνειρο σημαίνει ότι κάποια αντίζηλος χους θα υπερισχύσει και θα τους στερήσει την αγάπη του εραστή τους, οπότε οι προφυλάξεις καλό είναι να προσανατολιστούν προς εκείνη που έγινε αποδέκτης των εκμυστηρεύσεων του έρωτά τους. Για τους αρραβωνιασμένους ή έτοιμους να παντρευτούν, το όνειρο προμηνύει ότι το συνοι­κέσιο θα διαλυθεί εξαιτίας αυτών των ίδιων, κυ­ρίως για την κακή και αδιάκριτη διαγωγή τους. Αν στο όνειρό σας δείτε ότι μπαίνετε σε κοινο­βούλιο, για μεν τους άντρες σημαίνει πρόοδο, τι­μές και αξιώματα, για δε τις γυναίκες επιτυχία στους έρωτες τους και κάποτε έριδες με τους γείτονές τους. Αν δείτε ότι είστε μέλος του κοινο­βουλίου, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχετε ειδήσεις για ευόδωση των υποθέσεών σας· αν είστε υπάλ­ληλος ή αξιωματικός, προαγωγή.