Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ο γιατρός λέει σε κάποιον άλλο να πάρει κινίνο, το όνειρο ση­μαίνει ότι και άλλοι ενδιαφέρονται για τις υπο­θέσεις σας, και με τη μεσολάβηση τους θα έχετε επιτυχία. Αν το κινίνο το παίρνετε εσείς ο ίδιος, κανείς δεν μπορεί να σας υποστηρίξει και θα συ­νεχίσετε μόνος σας στο δρόμο που έχετε χαρά­ξει. Γυναίκα παντρεμένη που θα δει ότι παίρνει κι­νίνο θα αναγκαστεί να σηκώσει και τις υποχρε­ώσεις του συζύγου της, προκειμένου να σώσει την οικογένεια της. Αν ασθενής δει ότι παίρνει κι­νίνο, θα ακούσει ευχάριστες ειδήσεις που θα αφο­ρούν την υγεία του∙ αν δει ότι του έστειλαν κι­νίνο ως εμπόρευμα, μεγάλες απώλειες θα έχει και θα υποστεί φοβερή ζημιά, θα πάθει δε κατα­στροφή οικονομική, από την οποία θα σωθεί μεν, αλλά με κάποια δυσκολία. Στρατιωτικός σε εκ­στρατεία που θα δει αυτό το όνειρο θα κινδυνέ­ψει να χάσει τη μάχη, ίσως και τη ζωή, η δε νίκη θα συνοδεύεται από μεγάλες απώλειες. Αν δείτε στον ύπνο σας κιγχόνη, δηλαδή το φυτό απ’ όπου λαμβάνεται το κινίνο, σημαίνει απώλεια δυνάμεων και εξάντληση, ιδίως αν αυτός που βλέπει το όνειρο είναι γέρος ή κατάδικος. Μικρά πράσινα φύλλα κιγχόνης σημαίνουν την υπομονή που πρέ­πει να επιδείξετε σε δυσάρεστες περιστάσεις και δυσκολίες, οι οποίες θα είναι περαστικές.