Το όνειρο αυτό ερμηνεύεται κυρίως από το είδος του κινδύνου που θα δείτε ότι δια­τρέχετε. Δηλαδή, τι και πώς σας κάνει να αισθάνεσθε ότι διατρέχετε κίνδυνο. Και αν μεν νομί­ζετε ότι διατρέχετε κίνδυνο πνιγμού στη θάλασσα, είναι σημάδι ότι θα στενοχωρηθείτε πολύ και θα σας πνίξουν οι δανειστές σας, θα σας καταδιώ­ξουν, δεν είναι δε απίθανο και να φυλακιστείτε ακόμη. Αν διατρέχετε κίνδυνο πυρκαγιάς, κατα­στροφές οικονομικές σημαίνει, ιδίως για τους εμπόρους· όσοι διαχειρίζονται ξένα χρήματα θα κατηγορηθούν για κατάχρηση, οπότε επίκειται και δικαστική δίωξη.

Αν δείτε ότι κινδυνεύετε να πα­ρασυρθείτε από άλογο ή άμαξα, σημαίνει ότι τα πάθη σας είναι πολύ ισχυρά, και αν δεν τα συ­γκρατήσετε εγκαίρως θα φτάσετε στο χείλος της αβύσσου. Γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι παρα­σύρεται από ίππο θα εμπλακεί σε έρωτα που θα είναι η καταστροφή της· αν δει ότι κινδυνεύει να πνιγεί, είναι σημάδι ότι θα εγκαταλειφθεί άσπλα­χνα από τον αίτιο της καταστροφής της· αν δει ότι απειλείται από πυρκαγιά, θα προσβληθεί από σοβαρή ασθένεια. Αν αντιμετωπίζετε τον κίνδυνο να σκοτωθείτε στη μάχη, το όνειρο σημαίνει ότι σας περιμένουν τιμές και δόξες, θα τύχετε δε της αμέριστης εκτίμησης από τους φίλους σας.