Αν δείτε στον ύπνο σας ότι γράφετε με κιμωλία και μάλιστα πάνω σε πλάκα ή μαυρο­πίνακα, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχετε καλή πα­ρουσία, η δε φωνή σας θα ακούγεται πάντοτε στο καλό και στο αγαθό. Αν δείτε να γράφετε με κι­μωλία πάνω σε χαρτί, όσα λέτε δεν εισακούονται. Το όνειρο αφορά κυρίως τους ερωτευμένους.