Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κατέχετε κειμήλιο το οποίο τιμάτε και σέβεστε, πολύτιμη υποστήριξη σας παρέχεται, από την οποία πρέ­πει να επωφεληθείτε για να αναδείξετε το ήθος σας και να ευτυχήσετε. Αν το πουλάτε, το όνειρο σημαίνει καταστροφές και απελπισία. Αν δείτε ότι το τοποθετείτε σε περίοπτη θέση, και μάλιστα καυ­χιέστε γι’ αυτό, οι εχθροί σας, προκειμένου να κάνετε εκείνο που τους εξυπηρετεί, σας κολα­κεύουν, έπειτα όμως θα σας εγκαταλείψουν άναν­δρα. Αν δείτε ότι σας κλέβουν κάποιο οικογενει­ακό κειμήλιο, θα στερηθείτε την προστασία αν­θρώπου που πολύ σας αγαπούσε και ήταν διατε­θειμένος να σας βοηθήσει. Αν δείτε ότι ένα κει­μήλιό σας καίγεται ή καταστρέφεται κάπως αλ­λιώς, θα σας καταδιώξουν εχθροί και φίλοι. Χήρα γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι χάνει πολύτιμο κει­μήλιο του συζύγου της θα παντρευτεί και πάλι.