Αν δείτε όνειρο όπου φαίνεται να σας ενοχλεί η κοιλιά σας, μεγάλη επιτυχία έχετε στην εργασία σας· θα επιχειρήσετε μάλιστα να κάνετε ανοίγματα, η έκβαση δε αυτών των ενεργειών θα είναι καλή. Αν δείτε ότι άλλον ενοχλεί κοιλόπονος και ζητά βοήθεια, και μάλιστα πρόκειται για γυναίκα, θα ακούσετε δυσάρεστη είδηση που αφορά τα οικονομικά σας, πρέπει να εστιάσετε στην επιχείρηση που διευθύνετε.