Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε στο πρόσωπό σας κηλίδες φυσικές, το όνειρο σημαίνει ότι βαραίνει επάνω σας πατρική κατάρα, για να ευτυχήσετε πρέπει να προσπαθήσετε να εξαλεί­ψετε την αιτία της. Αν οι κηλίδες είναι πάνω σας, στα ενδύματα που φοράτε, το όνειρο προμηνύει δυσάρεστες ειδήσεις, γενικά συνοδεύεται από λύπη και μελαγχολία· αν οι κηλίδες είναι στα ασπρόρουχά σας, θα μελαγχολήσετε για θέμα που αφορά ξένο πρόσωπο. Αν στο όνειρο δείτε ότι προσπαθείτε να καθαρίσετε τις κηλίδες εσείς ο ίδιος, για τις γυναίκες το όνειρο σημαίνει στενο­χώρια για θέματα ηθικής τάξης, για τους άντρες μεγάλα οικονομικά προβλήματα και δυσπραγία και βάσανα. Για τις νέες, το όνειρο σημαίνει πά­ντοτε δυσάρεστη και θλιβερή ανάμνηση από το πα­ρελθόν.