Η ερμηνεία του ονείρου είναι ανάλογη προς τα χρώματα του κεριού. Έτσι, αν δείτε λευκό κερί, σημαίνει ότι θα σας συμβεί όλως τυχαίο περιστα­τικό το οποίο θα έχει μεγάλη επίδραση στη ζωή σας, ιδίως αν αυτός που θα δει το όνειρο είναι γυναίκα. Κόρη που θα δει λευκό κερί ας περιμέ­νει ότι θα γνωρίσει εντελώς τυχαία κάποιον που θα γίνει σύζυγος της. Κερί κόκκινο, για τους μεν άντρες σημαίνει ότι θα λάβουν ειδήσεις από φίλο που διαμένει μακριά∙ για τις γυναίκες ότι θα πλη­ροφορηθούν το γάμο ανθρώπου για τον οποίο άλ­λοτε έτρεφαν τρυφερά αισθήματα.

Κερί κίτρινο σημαίνει προσεχή ασθένεια αυτού που το βλέπει ή άλλου στενού συγγενή του. Μαύρο ή πράσινο προαναγγέλλει βαρύ πένθος και γενικά λύπη και στενοχώρια, είναι δε κακός οιωνός ιδίως σ’ αυτούς που εκστρατεύουν, στους κατάδικους και σ’ αυτούς που κάνουν επικίνδυνα ταξίδια. Αν δείτε ότι κα­τασκευάζετε κεριά, για μεν τους φτωχούς το όνειρο δείχνει προσεχή απαλλαγή από βάσανα και λύπες, ενώ για τους πλούσιους σημαίνει απώλειες μεγάλων χρηματικών ποσών. Αν δείτε ότι κρα­τάτε κερί αναμμένο, θα έχετε κέρδη και μάλιστα σημαντικά. Γενικά, το όνειρο αυτό είναι καλό για όποιον το δει: οι ανύπαντροι θα παντρευτούν γρή­γορα, οι ασθενείς θα αναρρώσουν, αυτοί που βρί­σκονται σε ταξίδι θα περάσουν καλά, οι κατάδικοι θα λάβουν χάρη. Το σβησμένο κερί σε όνειρο ση­μαίνει το αντίθετο όλων όσα αναφέρονται παρα­πάνω.