Άνθρωπος εμπορευόμενος ή βιομήχα­νος που θα δει ότι απέκτησε κέρδη με έντιμα μέσα σημαίνει ότι δεν πρέπει να ελπίζει τίποτε από την εργασία του, θα του έρθει όμως κληρονομιά ξαφ­νική, η οποία θα τον κάνει πλούσιο. Αν δει ότι από καταχρήσεις και ατιμίες απέκτησε τα κέρδη του, το όνειρο σημαίνει ότι θα ευοδωθούν οι εργασίες του και θα καταστεί επίζηλη η θέση του. Γυναίκα που θα δει ότι απέκτησε κέρδη κλέβοντας και δολιευόμενη το σύζυγό της θα αντιμετωπίσει προ­βλήματα και θα έχει ατυχίες επανειλημμένα∙ το ίδιο ισχύει και για το σύζυγο. Διαχειριστής ξέ­νων χρημάτων που θα δει ότι κερδίζει άνομα και άτιμα θα συλληφθεί για κλέφτης και θα ανοίξει λο­γαριασμούς με τη δικαιοσύνη.