Αν δείτε σε όνειρο ότι ακούτε από μακριά κεραυνό χωρίς να βλέπετε τη λάμψη, εί­ναι σημάδι ότι απειλείστε από ζημιές και πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας για να μην καταστραφείτε. Αν δείτε και την αστραπή, το όνειρο αποτελεί ση­μάδι ότι η οικονομική σας επάρκεια κλονίζεται και πρέπει να λάβετε σύντομα μέτρα. Αν δείτε ότι ο κεραυνός πέφτει κοντά σας χωρίς να προξενήσει ζημιά, θα αναγκαστείτε, ιδίως για λόγους οικο­νομικούς, να ξενιτευτείτε, και για πολύ θα στε­ρηθείτε την πατρίδα σας, θα επιστρέψετε όμως με πλούτη και υπόληψη. Γυναίκα που θα δει το όνειρο θα χάσει τον εραστή της ή θα διαλυθεί διά παντός το συνοικέσιο στο οποίο ήλπιζε. Αν ονει­ρευτείτε ότι κεραυνός πέφτει στο σπίτι σας, ση­μαίνει ότι θα διατρέξετε τον κίνδυνο να χάσετε τα υπάρχοντά σας, ίσως δε σοβαρός κίνδυνος απει­λεί και τη ζωή σας, αν δεν προφυλαχθείτε όπως πρέπει.

Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, το όνειρο σημαίνει ότι η οικογένεια ολόκληρη απειλείται από ασθένεια ή άλλο κακό. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι χτυπηθήκατε από κεραυνό, για μεν τους φτω­χούς το όνειρο σημαίνει ότι θα απαλλαγούν από δεινά, κυρίως δε από οικονομικές περιπέτειες, για δε τους πλούσιους ότι θα χάσουν σπουδαία χρη­ματικά ποσά. Γυναίκα που θα δει αυτό το όνειρο θα στερηθεί την αγάπη του συζύγου της, ίσως μά­λιστα και τον ίδιο. Το όνειρο είναι καλό για τις χή­ρες, τις ζωντοχήρες και τις νεανίδες, διότι τους προαναγγέλλει καλό και ευχάριστο γάμο, σύμ­φωνα με τις ορέξεις και τις απαιτήσεις τους. Το όνειρο είναι καλό και για τους ξενιτεμένους, γιατί προαναγγέλλει ότι θα επιστρέψουν γρήγορα στο σπίτι τους.