Αν δείτε στον ύπνο σας κεραμίδια, το όνειρο σημαίνει ότι θα ζητήσετε τη συνδρομή φίλου σας, ο οποίος όμως θα σας την αρνηθεί. Αν δείτε ότι κατασκευάζετε κεραμίδια, σημαίνει ότι θα χάσετε όλους τους κόπους που έχετε καταβάλει για να ευοδωθούν οι υποθέσεις σας. Κεραμί­δια πολλά στοιβαγμένα στην αυλή σας σημαίνουν πολλές φροντίδες και έγνοιες, οι οποίες όμως απο­δεικνύονται μάταιες. Αν δείτε ότι κεραμίδια πέ­φτουν από τη στέγη σας, από κακοκαιρία ή για άλλο λόγο, το όνειρο αποτελεί σημάδι ότι θα υπο­στείτε ζημιά, όχι όμως ιδιαιτέρως σημαντική. Αν όμως, παρόλο που έχετε τραυματιστεί, δεν αι­σθανθήκατε πόνο, σημαίνει ότι η υγεία σας απει­λείται σοβαρά.