Η φωτιά η καταστροφική στα όνειρα, συμβολίζει κάτι κακό που θα συμβεί, αν δείτε φωτιά να ξέρετε πως οι πράξεις σας είναι ασυγχώρητες. Κοιτάξτε να μετανοήσετε και να ζήσετε σωστά. Με τις αμαρτίες σας καταστρέφετε τη ζωή των δικών σας. Αν δείτε στον ύπνο σας να καίγεται κάποιος άνθρωπος, θα κάνετε κάποια σχέση που δε θα είναι επιτυχής, εάν παρόλα αυτά δείτε πως σβήνετε τη φωτιά στο τέλος, θα ταλαιπωρηθείτε αλλά θα συνέλθετε γρήγορα και θα επανέλθετε στην ηρεμία. Στην υγεία σας αν δείτε πως καίγεται το σπίτι σας, τα ρούχα σας ή καίγονται πράγματα τα οποία ανήκουν στο οικείο περιβάλλον σας ξέρετε πως κινδυνεύετε από τους εχθρούς σας, τους ανταγωνιστές σας ή ακόμα και από πονηρούς συνεργάτες.

Ευτύχημα θα είναι αν δείτε πως καταφέρνετε τελικά να σβήσετε τη φωτιά γιατί τότε θα γλυτώσετε από όλα αυτά ανώδυνα. Πρόκειται για ένα όνειρο που εμφανίζεται πολύ συχνά και, όπως είναι φυ­σικό, επιδέχεται και τις περισσότερες ερμηνείες. Αν λοιπόν δείτε στον ύπνο σας ότι κάποιος άν­θρωπος καταδικάστηκε να καεί ζωντανός, και τον δείτε να καίγεται δημόσια, πολλές ζημιές θα έχετε, ίσως δε βασανιστείτε από την εμφάνιση δυσάρε­στης και επώδυνης ασθένειας. Αν δείτε ότι καί­γεται αποθήκη με σιτάρι, οικονομικές δυσχέρειες θα δοκιμάσετε και φτώχια θα χτυπήσει την πόρτα σας, αν είστε άντρας· λύπη μεγάλη θα νιώσετε για εγκατάλειψη εκ μέρους εραστή, αν είστε γυ­ναίκα. Αν ονειρευτείτε ότι ξαφνικά η φωτιά με­ταδόθηκε στα ρούχα σας και τα κατέστρεψε, αν μεν πρόκειται για εκείνα που φοράτε, θα αντιμε­τωπίσετε οικονομικές δυσκολίες μεγάλες και θα ζήσετε την περιφρόνηση φίλων και γνωστών αν όμως πρόκειται για τα ρούχα που είναι φυλαγμένα ή κρεμασμένα στις ντουλάπες, το όνειρο σημαί­νει ότι θα λάβετε άσχημες ειδήσεις για σπουδαία δίκη που ελπίζατε να κερδίσετε. Αν δείτε στο όνειρό σας να καίγεται το κατάστημά σας ή το εργαστήριό σας ή το γραφείο σας ή γενικά οποιοδήποτε μέρος στο οποίο εργάζεστε, καταστροφές των πραγμάτων σας και απώλεια των ελπίδων σας σημαίνει. Αν δείτε ότι από το σπίτι σας καίγονται οι κολόνες, θα συμβεί κάτι δυσάρεστο στα παι­διά σας ή, γενικά, στους συγγενείς σας· αν όμως δείτε ότι προσπαθείτε να τη σβήσετε, και το κα­τορθώνετε, θα τους σώσετε από μοιραίο κίνδυνο. Αν καίγονται τα παράθυρα του σπιτιού σας, σο­βαρότατος κίνδυνος απειλεί τις κόρες σας ή τις αδελφές ή τις ξαδέλφες σας. Αν δείτε ότι καίγε­στε εσείς, και μάλιστα ότι η φωτιά μεταδόθηκε σε εσάς από πυρκαγιά, αν μεν δεν αισθάνεσθε κα­νέναν πόνο, κάτι κακό θα σας συμβεί, το οποίο όμως δε θα αφήσει κανένα σημάδι∙ αν όμως πο­νάτε και διαμαρτύρεστε και φωνάζετε, θα δοκι­μάσετε λύπη μεγάλη, θα σας καταλάβει δε μελαγχολία για την παραγνώρισή σας από άλλον κα­τώτερό σας, και θα φθονήσετε την τύχη που εί­ναι με το μέρος του. Το κάψιμο σημαίνει ακόμη ότι σας απειλεί πυρετός ή άλλη ασθένεια δυσάρεστη, η οποία όμως θα είναι παροδική.

Έτσι, αν δείτε ότι καίγεται μέρος του σώματός σας -ένα δάχτυλο, τα μαλλιά σας ή κάποιο άλλο μέλος-, μεγάλα εμπό­δια θα συναντήσετε στην εργασία σας· για τις γυ­ναίκες, το όνειρο σημαίνει ότι θα υπερισχύσει η ζήλια τους και θα πικραθούν. Αν δείτε ότι καίγε­ται η πόρτα του σπιτιού σας, θα μάθετε ότι κάποιος συγγενής σας, όχι όμως στενός, πεθαίνει, θα λυ­πηθείτε δε πολύ, γιατί τον αγαπάτε∙ αν δείτε άλλα σπίτια ή πόρτες να καίγονται, κάποιο κακό, όπως πένθος, θα συμβεί σε όσους τα κατοικούν. Αν η πυρκαγιά απλώθηκε σε συνοικία ολόκληρη και καίγονται πολλά σπίτια μαζί ή αγορά, εάν μεν φαί­νεται ότι η φωτιά δεν μπορεί να τα καταστρέψει, δόξα και τιμή θα αποκτήσετε, εάν είστε πλούσιος· κληρονομιά θα λάβετε αν είστε φτωχός· την υγεία σας θα ανακτήσετε αν είστε ασθενής· για τις γυ­ναίκες, το όνειρο σημαίνει ότι θα παρηγορηθούν εύκολα για τη χαμένη αγάπη τους· αν όμως η φω­τιά τα καταστρέφει και τα γκρεμίζει σε ερείπια, το όνειρο προαναγγέλλει συμφορές και δυστυχίες γι’ αυτόν που θα το δει. Αν δείτε ότι τρέχετε να σβήσετε πυρκαγιά, αν μεν το κατορθώσετε, θα υπερισχύσετε με την επιμονή και την υπομονή σας· αν όμως όλη σας η ενέργεια σπαταλάτε μάταια, θα σας καταβάλει η απογοήτευση. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι καίγεται το κρεβάτι σας, ασθένεια σοβαρή απειλεί το σύντροφό σας· αν καίγονται τα άλλα σας έπιπλα, ο κίνδυνος απειλεί σοβαρά την οικοδέσποινα. Αν καίγονται τα μαλλιά σας, για μεν τους άντρες σημαίνει απαλλαγή από φροντί­δες και βάσανα, για δε τις γυναίκες ότι δε θα ακού­σουν καλά λόγια για την ομορφιά τους, ενώ θα επαινεθεί κάποια άλλη, λιγότερο όμορφη. Αν δείτε ότι καίγεται κάποιο ζώο σας, ζημιά φοβερή θα πά­θετε.

Αν καίγεται η άμαξά σας, κακή είδηση θα σας έρθει με το ταχυδρομείο. Αν καίγεται πλοίο και εσείς το βλέπετε από μέρος ασφαλές, θα ακού­σετε είδηση για δυστύχημα που συνέβη σε άν­θρωπο τον οποίο δε γνωρίζετε ακόμη, όμως σύ­ντομα θα γνωρίσετε∙ αν καίγεται το πλοίο μέσα στο οποίο βρίσκεστε, κίνδυνος ζωής σάς απειλεί, τον οποίο όμως μπορείτε να αποφύγετε. Αν δείτε ότι καίγεται δέντρο, το όνειρο σημαίνει ζημιά για τους γεωργούς, κτηνοτρόφους, κυνηγούς και αλιείς. Αν καίγεται εκκλησία, θα πέσει συμφορά στην πόλη ολόκληρη και στο στρατό, αν αυτός που θα δει ένα τέτοιο όνειρο διοικεί στρατό. Αν δείτε να καίγεται σταυρός ή άγιες εικόνες, ση­μαίνει ότι αυτός που το βλέπει έχει ένοχη συνεί­δηση, επιβαρυμένη από πολλά εγκλήματα για τα οποία πρέπει να εξιλεωθεί.