Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κεντάτε, συκοφαντίες και ύβρεις θα ακούσετε από κάποιο πρόσωπο που θεωρούσατε φιλικό σας και το τι­μούσατε και το σεβόσασταν. Αν δείτε ότι σας το προσφέρουν, ίσως σας απειλεί μικρή ασθένεια, η οποία όμως θα είναι περαστική και θα αναρ­ρώσετε γρήγορα. Αν δείτε ότι κόρη άγαμη, με την οποία δεν έχετε προσωπική σχέση, σας προσφέρει κέντημα, σημαίνει ότι αυτή τρέφει κρυφό αίσθημα για εσάς, ενώ εσείς αδιαφορείτε εντελώς. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε στην κατοχή σας κέντημα ξένο, σημαίνει ότι θα μάθετε κάποιο μυστικό που αφορά το πρόσωπο στο οποίο ανήκει το κέντημα.

Αν δείτε να προσφέρουν μαντίλι κεντημένο σε κόρη ανύπαντρη, αυτή θα ζητηθεί σε γάμο· αν μά­λιστα φορά κεντημένο φόρεμα, θα ακούσει πι­κρούς και πειρακτικούς λόγους για τη συμπερι­φορά της, η οποία είναι βεβαίως χείριστη. Αν στον ύπνο σας δείτε ότι έχετε χάσει ένα κέντημα που σας χάρισε κόρη, είναι σημάδι ότι αυτή έπαψε πλέον να απασχολεί τις σκέψεις σας, παρόλο που εσείς προσπαθείτε επίμονα να την κρατήσετε ακόμη στην καρδιά σας. Γέροντες που θα δουν στον ύπνο τους ότι κεντούν θα μάθουν ότι ο κό­σμος τούς εκτιμά ιδιαιτέρως για την αγωγή που έχουν δώσει στα παιδιά τους. Το όνειρο αυτό μπο­ρεί να σημαίνει ακόμη ότι δίνετε προσοχή σε πράγματα μηδαμινά και ασήμαντα, έτσι όμως χά­νετε άλλα σπουδαία και ενδιαφέροντα, από τα οποία θα μπορούσατε να έχετε μεγάλα κέρδη.