Το όνειρο αυτό αναφέρεται πάντα σε παλιά φιλία. Αν δείτε στον ύπνο σας κεχριμπάρι ακατέργαστο, κάποιος άν­θρωπος ο οποίος σας πλησίαζε, και είναι δίπλα σας ακόμη, τρέφει θερμότατα αισθήματα για το άτομό σας, κάτι που εσείς δεν αντιμετωπίσατε με τη δέουσα βαρύτητα. Αν είναι κατεργασμένο, πα­λιός φίλος θα σας θυμηθεί και θα σας γράψει συ­γκινητική επιστολή. Αν δείτε ότι αγοράζετε ήλε­κτρο, θα νιώσετε χαρά στη θέα παλιού και ξενι­τεμένου φίλου -ή και του πρώτου σας εραστή, για τις γυναίκες- τον οποίο νομίζατε πεθαμένο. Αν δείτε πίπα από ήλεκτρο, σημαίνει ότι θα συνα­ντήσετε την πρώτη γυναίκα που κίνησε τη χορδή της καρδιάς σας.