Για το όνειρο αυτό και τις ερμη­νείες που δίνονται μπορείτε να δείτε τα λήμματα Ιππεύω και Ίππος. Ακόμη, αν δείτε στον ύπνο σας ότι καβαλικεύετε φτερωτό άλογο, σημαίνει ότι βιάζεστε πολύ να δείτε το αποτέλεσμα των ενεργειών σας κυρίως σε θέματα που αφορούν την εργασία σας, κάτι που ίσως σας οδηγήσει σε απο­τυχία.