Όνειρο με κατσαρίδες είναι δυσά­ρεστο προμήνυμα, και ακολουθείται σχεδόν πά­ντοτε από κακοτυχίες και στενοχώριες. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κατσαρίδα διατρέχει τους τοί­χους της οικίας σας, στενοχώρια και οικογενεια­κές ταραχές θα σας βρουν. Αν είναι πολλές οι κατσαρίδες, δυσάρεστες ειδήσεις για τις υποθέ­σεις σας θα λάβετε. Αν δείτε ότι πατάτε κατσα­ρίδα, σημαίνει ότι προς στιγμήν θα υπερισχύσετε των εχθρών σας, αλλά και τούτο εις βάρος της φι­λοτιμίας σας. Αν το όνειρο το δει κόρη ερωτευμένη ή αρραβωνιασμένη, σημαίνει αντίζηλη η οποία θα υπερισχύσει και θα της κλέψει τον εραστή ή το μνηστήρα της. Αν δείτε ότι κατσαρίδα περπατά πάνω σας, σημαίνει ότι σκέψεις πονηρές έχουν παρεισφρήσει στο πνεύμα σας, καλό δε είναι να τις αποβάλετε.