Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κατουράτε στον τοίχο σπιτιού ή σε δέντρο ή σε μέρος απα­γορευμένο, οι υποθέσεις σας θα λάβουν καλή τροπή και επιτυχία μεγάλη περιμένει τις επιχει­ρήσεις σας. Αν δείτε ότι κατουράτε στην τουα­λέτα σας, σημαίνει ότι εργάζεστε καλά και φρό­νιμα, και δεν πρόκειται να πάθετε τίποτε το οποίο θα θέσει σε κίνδυνο την υπόληψή σας. Αν δείτε ότι κατουράτε το στρώμα σας ή γενικά την κλίνη σας, σημαίνει ότι θα αργήσουν πολύ να αποπερατωθούν οι υποθέσεις τις οποίες νομίζατε ότι έχουν πλέον κλείσει, γι’ αυτό και πρέπει να διπλασιάσετε τις ενέργειές σας.

Αν ονειρευτείτε ότι κατουράτε τα ρούχα σας, σημαίνει ότι θα γίνει σε βάρος σας δημόσια προσβολή η οποία θα σας στοιχίσει, θα υποφέρετε μάλιστα πολύ από την περιφρόνηση του κόσμου. Αν στο όνειρό σας προσπαθείτε να κρύ­ψετε τα ρούχα σας ή άλλα αντικείμενα κατουρη­μένα, είναι σημάδι ότι θα σας συμβεί κάτι δυσά­ρεστο, το οποίο όμως θα προσπαθήσετε και θα κα­τορθώσετε να κρύψετε χάρη στη μεγάλη σας δεξιότητα. Για τις γυναίκες, κυρίως τις νέες, το όνειρο σημαίνει πάντοτε ντροπή και καταισχύνη. Αν δείτε ότι κατουράτε, και μάλιστα σε δημόσιο χώρο και χωρίς να ντρέπεστε, θα έχετε πετύχει μια δικαστική δικαίωση.