Αν δείτε στον ύπνο σα; ότι κατοικείτε σε υπόγειο, το όνειρο σημαίνει ότι θα υπάρξει κακή έκβαση των υποθέσεών σας ακόμη, σημαίνει και προσεχή ασθένεια. Αν δείτε κάποιον άλλο να κατοικεί σε υπόγειο, τον απει­λεί ασθένεια. Αν κλείνεστε προσωρινά σε υπόγειο, θα κατηγορηθείτε για κακή πράξη, ίσως μάλιστα  και να φυλακιστείτε. Για τις παντρεμένες γυναί­κες, το όνειρο σημαίνει μεγάλες δυσκολίες οικονομικές, οι οποίες θα φέρουν τους συζύγους τον; σε απελπισία· για τις νέες, γάμο φτωχικό και τα­πεινό και ζωή βασανισμένη. Αν δείτε στον ύπνο σας άνθρωπο να βγαίνει από κατώι, αφού έζησε εκεί επί πολύ καιρό, τον δείτε δε ισχνό και κίτρινο, σαν να βγαίνει από φυλακή, σημαίνει ότι θα μά­θετε κάτι για άνθρωπο ο οποίος έχει πεθάνει προ πολλού, θα σας προξενήσει δε κατάπληξη.

Βλέπε και Υπόγειο