Αν δείτε στον ύπνο σας ότι γίνεται μπροστά σας συζήτηση για κάποιο αντικείμενο, και δεν είναι γνωστός ο κάτοχος, το όνειρο ση­μαίνει ότι θα έχετε ασφαλείς πληροφορίες για το πράγμα που σας βασανίζει. Αν εσείς είστε ο κά­τοχος πράγματος το οποίο θεωρούν ξένο και δεν ξέρουν σε ποιον ανήκει, σημαίνει ότι έχετε λά­βει κάποια ψευδή πληροφορία, προσέξτε δε να μη βιαστείτε να την αξιοποιήσετε, γιατί θα σας κοροϊδέψουν. Αν δείτε ότι είστε κάτοχος μεγάλου χρηματικού ποσού, θα γίνετε αντικείμενο εκμε­τάλλευσης από φίλο σας, ο οποίος θα σας αφαι­ρεί χρήματα, τελικά θα φιλονικήσετε και θα ορ­κιστείτε να μην ξαναδανείσετε σε άνθρωπο, ακόμη κι αν γνωρίζετε ότι πνίγεται.