Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κατε­βαίνετε τρέχοντας έναν κατήφορο, σημαίνει ότι στην εργασία σας δε θα συναντήσετε δυσκολίες και θα προοδεύσετε ταχύτατα. Αν δείτε ότι κυ­λιέστε στον κατήφορο, σημαίνει ότι θα εκπέσετε του βαθμού σας· αν δείτε ότι σας κυλούν άλλοι, το όνειρο είναι σημάδι ότι σας κακολογούν και σας διαβάλλουν οι φίλοι σας και οι αντίζηλοι, για δε τις γυναίκες σημαίνει ότι κάποια αντίζηλος προ­σπαθεί να τους αρπάξει τον εραστή, ίσως μάλι­στα και να το κατορθώσει. Αν ονειρευτείτε ότι κτί­ζετε το σπίτι σας σε έδαφος πολύ επικλινές, το όνειρο σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις σας θα πάρουν τον κατήφορο και θα υποφέρετε οικονομικά.