Αν στον ύπνο σας δείτε ότι διαβά­ζετε το βιβλίο της κατήχησης, σημαίνει ότι έχετε μεγάλη ανάγκη συμβουλών, γιατί κάνετε τα πά­ντα χωρίς να ρακάτε κανέναν και στο τέλος θα χτυ­πάτε το κεφάλι σας από τη θλίψη για τα δεινά και τις συμφορές που δεν αποτρέψατε. Αν δείτε ότι ακούτε συμβουλές, δέχεστε δηλαδή κατήχηση, σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσετε τις συμ­βουλές που σας δίνονται, οι οποίες μάλιστα τυ­χαίνει να είναι υπεύθυνες και σοφές. Για τις γυ­ναίκες, το όνειρο σημαίνει ότι πρέπει να κανονί­σουν τη διαγωγή τους, γιατί θα χάσουν την καλή μαρτυρία και την υπόληψη του κόσμου.

Γέροντες που θα δουν σε όνειρο ότι ακούν ή διαβάζουν κα­τήχηση ας επιδοθούν με περισσότερη προσοχή και επιμέλεια στα θρησκευτικά τους καθήκοντα, τα οποία πολύ έχουν παραμελήσει. Ασθενείς δε οι οποίοι θα δουν αυτό το όνειρο θα ακούσουν για την υγεία τους συμβουλή, όσο δε κι αν τη θεωρή­σουν ανόητη, είναι προς το συμφέρον τους να την ακολουθήσουν.